Yapı Yıkımı – Bina Yıkımı – Fabrika Yıkımı

İkdaş Yıkım Enkaz olarak tüm Türkiye’de yıkım hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz arasında bina yıkımı, fabrika yıkımı, kat kesimi, el ile bina yıkımı, hurda karşılığı bina yıkımı, kentsel dönüşüm yıkımı, mermer sökümü, fayans sökümü gibi işlemler bulunmaktadır. Türkiyede birçok bölgede yıkım kırım işleri yapmaktayız.

Günümüzde, yapıların tamamen veya kısmen yıkımı için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler tek başına uygulanabileceği gibi aynı yıkım çalışmasında birden fazla yöntem belirli bir sırayla kullanılabilmektedir.

Yıkım sırası, inşaatın türü, konumu ve seçilen yıkım metodu gibi faktörlere bağlıdır. Binalar ve yapılar genellikle inşa edildikleri sıranın tersine göre yıkılmalıdır; buna “sıralı yıkım” denir. Sıralı yıkım, yıkılacak bina veya yapının çatısından veya üst kısmından başlayarak, çok katlı binaların kat kat yıkılması anlamına gelir. Kontrol önlemleri belirlenirken kullanılacak yıkım metotları temel alınır. Ancak, yıkım işleminde hangi yöntemin kullanılacağı, yapının tüm bileşenleri için güvenli ve istikrarlı koşulların sağlandığı ve beklenmedik çöküşlerin önüne geçilebildiği sürece önem arz etmez.

Yıkım endüstrisinde kullanılan yöntemler genellikle aşağıdaki başlıklar altında incelenir:

  1. Zemin ve zemin elemanlarının elle yıkımı: Zemin ve yüzeyler, işçileri, makineleri, araçları veya malzemeleri taşımak için kullanılacağından, bu yükleri taşıyıp taşıyamayacakları hesaba katılmalıdır. Asma döşeme ve destekleyen üyeler, işçiler, makineler veya düşen/biriken enkaz ve malzemelerle yüklenmemelidir.
  2. Patlayıcı yöntem: Bu yöntemde, özel uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde patlayıcılar kullanılarak yapı yıkımı gerçekleştirilir. Patlayıcılar, yapının strüktürünü etkileyerek kontrollü bir yıkım sağlar. Bu yöntem, dar alanlarda veya çevre etkisini minimize etmek gereken durumlarda tercih edilebilir. Ancak, bu yöntemle yıkım yaparken çevre, bina çevresindeki diğer yapılar ve insanlar için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  3. Hidrolik kırıcılar: Hidrolik kırıcılar, beton veya taş yapıları parçalamak için kullanılan güçlü makinelerdir. Bu yöntem, betonarme yapıların ve duvarların etkili bir şekilde yıkılmasına olanak sağlar.
  4. Kesme ve keski yöntemi: Kesme ve keski makineleri, metal veya ahşap yapıların sökülmesi veya kesilmesi için kullanılır. Bu yöntem, yapıdaki belli bileşenleri dikkatlice çıkarmak için kullanışlıdır.
  5. Dozerler ve iş makineleri: Büyük ölçekli yapıların yıkımında, dozerler ve iş makineleri, yıkım sürecini hızlandırmak ve enkazı temizlemek için kullanılabilir.
  6. Yıkım işlemi, güvenlik ve çevresel önemlerin titizlikle uygulanması gereken tehlikeli bir süreçtir. Bu nedenle, yıkım işlemleri uzman kişiler ve deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir.